e-produkt projektu
"Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin"
Číslo mikroprojektu:  INT/ET/ZA/1/I/B/0011

logo projektu

spustite si aplikáciu na webe:

web stránka
mobilná aplikácia (SK)
Aplikacja mobilna (PL)
stiahnite si asplikáciu do mobilu:
eRegion - Horný Liptov a Poronin

E-produkt vznikol ako súčasť projektu obnovy historicko-prírodných objektov pre zacho-vanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin.

Jedná sa o web stránku a jej mobilnú aplikáciu v slovenskom a poľskom jazyku, ktorých cieľom je sprístupniť širokej návštevníckej verejnosti menej známe historicko-kultúrne a prírodné lokality pre aktívnu poznávaciu turistiku v širšom okolí Liptovskej Kokavy - Horného Liptova, a na jej turisticko-cyklistickej spojnici s Gminou Poronin.

E-produkt popisuje celkom 27 lokalít a na nich 87 samostatných cieľov s popisom a foto-grafickou dokumentáciu. Všetky kultúrno-historické a prírodné zaujímavosti sú rozde-lené do 19 kategórií, z ktorých si môže užívateľ vybrať podľa svojho záujmu.

Návštevník sa môže pomocou navigácie obsiahnutej v e-produkte pohybovať po regióne z miesta jeho pobytu do miesto vybranej zaujímavosti. Na orientačne zložitejších loka-litách má užívateľ k dispozícii súbory typu GPX, ktoré môže použiť vo svojom navigač-nom zariadení na pohyb po takejto lokalite.

E-produkt obsahuje aj priebežne aktualizovaný kalendár národných ale aj miestnych podujatí, ktorý tiež obsahuje navigáciu do miesta konania podujatia.

Súčasťou e-produktu je aj časť zameraná na poskytnutie priebežne aktualizovaných informácií o počasí a turistických podmienkach v okolí Liptovskej Kokavy a Horného Liptova ako aj z oblasti cyklo-turistickej spojnice Liptovská Kokava - Poronin.
e-produkt vypracoval Horský internetový klub, o.z.