Prevencia pred prírodnými katastrofami a turistický monitoring obce Liptovská Kokava
Číslo projektu: PL-SK/ZA/IPP/III/ 011
Realizátor projektu: obec Liptovská Kokava
P
artner projektu: Gmina Poronin, Poľsko
Liptovská Kokava: Monitoring lesných požiarov a turistických lokalít
V poslednom období stúpa riziko vzniku lesných požiarov najmä vplyvom klimatických zmien, ktoré sa prejavujú mimoriadne horúcimi a suchými epizódami počasia aj v horských a vysokohorských podmienkach. V týchto podmienkach sa výrazne zvyšuje riziko vzniku lesného požiaru nielen ľudským faktorom ale aj samovznietením.

Posledný lesný požiar v Jamníckej doline jasne dokázal, že toto riziko je reálne.
Hlavným cieľom realizovaného projektu je včasná signalizácia vzniku požiarov lesných porastov v našich lesoch. Ide o lesy urbariátu Liptovská Kokava v Jamníckej a Račkovej doline a lesy nad ľavým brehom rieky Belá - v úseku lokality Háje - Machy - Podbanské.

Zisťovanie ohnísk požiarov sa bude uskutočňovať vizuálnym monitoringom lesných porastov a priebežným vyhodnocovaním obrazu so zamerním na identifikovanie výskytu dymových stôp, ktoré vznikajú v štádiu vzniku požiaru.

Pre tento účel bude zriadená sieť pozorovacích stanovíšť, z ktorých bude bezdrôtovo zasielaný obraz sledovaného úseku lesa do centrálneho počítača, kde bude prebiehať vyhodnocovanie obrazu a následné alarmovanie hasičských zložiek.

Súčasťou projektu je aj propagácia obce Liptovská Kokava na internete prostredníctvom živých pohľadov na turisticky najvyhľadávanejšie lokality v okolí obce Liptovská Kokava. Pre tento účel bude využitá voľná kapacita pozorovacej siete lesných porastov.
Mapa monitorovaných území a lokalít.
Projekt
Publicita projektu
1.    Regionálna tlač - LIPTOV: Lesy budú chrániť unikátnym protipožiarnym systémom.
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
Monitorované lesné porasty a turisticky významné lokality.