Rozmiestnenie pozorovacích stanovíšť a pohľady jednotlivých kamier.
Včasný hasičský zásah má v prípade lesného požiaru osobitný význam. Rozhorenie veľkých lesných požiarov bolo v prevážnej väčšine prípadov spôsobené práve neskorým zistením požiaru a neskorým hasičským zásahom.

Mimoriadne zložitou je otázka včasnej identifikácie lesného požiaru, keďže lesy niesu kontinuálne sledované s cieľom zistiť ohnisko požiaru. Je to dané hlavne odľahlosťou lesných  porastov a minimálnou prítomnosťou človeka. Informáciu, že sa rozhára lesný požiar nemá v týchto podmienkach kto spozorovať ani kto ohlásiť v takom krátkom čase, keď by postačil aj menší hasičský zásah napr. hasiacim vakom.
Systém monitoringu požiarneho rizika.
Monitoring vzniku lesných požiarov
Projekt obce Liptovská Kokava rieši práve túto kľúčovú otázku - včas zistiť práve sa rozhárajúci lesný požiar a včas vyvolať operatívny hasičský zásah.
Naše riešenie je založené na neustálom vizuálnom sledovaní určitých úsekov lesa a na neustále prebiehajúcom vyhodnocovaní dymových stôp v obraze daného úseku lesa.

Každé pozorovacie stanovište je vybavené kamerou s vysokým rozlíšením (full HD) ktorá je fixované na vybraný úsek lesa. Obraz z kamery sa prenáša vzduchom do vyhodnocovacieho centra, ktoré sa nachádza v obci Liptovská Kokava. V centre prebieha na vyčlenenom počítači priebežné vyhodnocovanie obrazu s cieľom hľadať v ňom dymovú stopu.

V prípade zistenia podozrivého javu je tento podozrivý obraz automaticky zaslaný formou mms vyškolenému pracovníkovi, ktorý definitívne rozhodne či sa jedná o požiar . Až tento pracovník vyzve príslušne hasičské zložky na hasebný zásah. Zároveň im poskytne informáciu o polohe požiaroviska ako aj základne meteorologické údaje z najbližšej meteostanice pozorovacieho systému.
Celkový pohľad na najdôležitejšiu časť monitorovaného územia.
Celkový pohľad na najdôležitejšiu časť
monitorovaného územia.
Liptovská Kokava: Monitoring lesných požiarov a turistických lokalít
Pohľad na Malý Baranec.
Pohľad na masív Magury.
Pohľad na Ostredok.
Pohľad na Jakubinú.
Pohľad na Baranec - Maselná.
Pohľad Háje - Machy.
Monitoring vzniku požiaru v lesných porastoch:
(pozn.: do spustenia kamier sa zobrazuje náhľad.)
Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ako aj štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013